Naturelgaz, SOCAR Turkey LNG'yi devraldı Kaynak: SOCAR Türkiye LNG ve CNG işini Naturelgaz’a devretti

Haberler

Naturelgaz, SOCAR Turkey LNG'yi devraldı Kaynak: SOCAR Türkiye LNG ve CNG işini Naturelgaz’a devretti

Paylaş
23 Şubat 2021

Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devraldı, halka arz başvurusunu geri çekti.

31 Ekim 2020 Cumartesi 11:13

Enerji Günlüğü - Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devraldı, halka arz başvurusunu geri çekti.Global Yatırım Holding iştiraki ve Türkiye taşımalı doğal gaz pazarının (CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) önde gelen oyuncularından Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devralma sürecini tamamladı. Naturelgaz, 32 milyon 411 bin 12 liralık devir bedelini tek seferde ve nakit olarak ödedi.

BİRLEŞEMEYİNCE HİSSELERİ DEVRALDI

SOCAR Turkey LNG’nin devrine ilişkin olarak Naturelgaz ile SOCAR Türkiye arasında hisse satın alım sözleşmesi 6 Şubat’ta imzalanmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğalgaz lisansına sahip bir şirketin, aynı alanda faaliyet gösteren diğer bir şirkete iştirakinin Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle birleşmeye onay vermemişti. Bunun üzerine Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde "alıcı" taraf Naturel Doğal Gaz Yatırımları AŞ (Naturel Doğalgaz) olarak yeniden düzenlenmişti. Daha sonra tüm resmi izinlerin alınmasının ardından hisse devri tamamlandı.

STRATEJİK ORAKLIK TEKLİFLERİNE AÇIK

Naturelgaz Yönetim Kurulu, SOCAR LNG’nin Naturelgaz’a getireceği katma değer ve birleşmenin Naturelgaz şirket değerinde yaratacağı pozitif etki göz önüne alınarak Naturelgaz'ın birleşme öncesi mali sonuçlarını gösteren 30.06.2020 mali tabloları ile SPK'ya yapmış olduğu halka arz başvurusunun geri çekilmesine’ karar verildi. Bu kapsamda Naturelgaz’ın halka arz başvurusunun, 2020 yılsonu için öngörülen kâr rakamı ve birleşme işleminin sonuçlarıyla beraber 31 Aralık 2020 mali tabloları ile yapılması hedefleniyor. Bu süreçte de stratejik ortaklık teklifleri dahil stratejik opsiyonların yeniden değerlendirilerek, alternatiflerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Kaynak: SOCAR Türkiye LNG ve CNG işini Naturelgaz’a devretti 

Kaynak Linki: https://www.enerjigunlugu.net/naturelgaz-socar-turkey-lngyi-devraldi-39691h.htm#:~:text=Naturelgaz%2C%20SOCAR%20Turkey%20LNG'yi%20devrald%C4%B1,-Naturelgaz%2C%20SOCAR%20T%C3%BCrkiye&text=Naturelgaz%2C%2032%20milyon%20411%20bin,seferde%20ve%20nakit%20olarak%20%C3%B6dedi.&text=SOCAR%20Turkey%20LNG'nin%20devrine,s%C3%B6zle%C5%9Fmesi%206%20%C5%9Eubat'ta%20imzalanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1.