CNG Avantajları

CNG Avantajları

CNG Avantajları

  • Diğer yakıtlara göre daha eknonomik ve temizdir.
  • Doğalgaz çevreyi etkileyici toksik ve korozif ürünler üretmediğinden diğer fosil yakıtlara göre en temiz yakıttır.
  • Motora direkt gaz olarak girdiğinden soğuk havalarda dahi kolayca yanar.
  • Doğal gazın tutuşma sıcaklığı 650 ºC; benzininki ise 350 ºC dir.
  • Benzinde olduğu gibi katkı maddeleri içermediğinden, yanma sonrası motorda daha az atık madde bırakır. Bu özelliğinden dolayı motor ömrünü uzatır diyebiliriz.
  • Oktan sayısının yüksek olmasından dolayı motor yanma verimi daha yüksektir ve bu açıdan motora faydalı bir yakıttır.
  • Doğalgaz boru hatları ile taşındığından, karayolu ile taşınan akaryakıt ve LPG göre otoyollarda tehlike unsuru, ekstra masraf ve kirlilik oluşturmamaktadır.
  • Daha güvenli ve risk seviyesi diğer yakıtlara göre minimumdur.